20 Star Party

[WP-Coder id=“2″]

Линии: 20
Име: „20 Star Party“
Бърабани: 5
Редове: 3
Волатилност: 2